Tietosuojaseloste ja evästeet

Tilipiste Kompassi Ky:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

1. Rekisterinpitäjä: TILIPISTE KOMPASSI KY, Artturintie 7 J 19, 36220 Kangasala
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: Silja Jantunen, Artturintie 7 J 19, 36220 Kangasala
gsm 040 703 5346    sähköposti silja@tilipistekompassi.fi

2. Rekisteröidyt: Tilitoimiston asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• asiakassuhteen hoitaminen
• palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai muun yhteydenoton kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tilipiste Kompassi Ky:n ulkopuolelle, muista tietojen luovutuksista sovitaan yksityiskohtaisesti toimeksiantosopimuksessa.

8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa sekä lakien ja asetusten vaatimat säilytysajat

9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käyttää Tilipiste Kompassi Ky:n vastuunalainen yhtiömies Silja Jantunen.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Evästeistä

Mikä on eväste?

”Eväste” (Cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, tabletille tai puhelimeen, verkkosivulla vierailun yhteydessä. Evästeet tunnistavat laitteesi verkkosivulla käydessäsi ja ”muistavat” aikaisemmat vierailusi käyttökokemuksen parantamiseksi. Useimmat verkkosivut käyttävät evästeitä.

Eväste ei vielä yksilöi käyttäjää luonnolliseksi henkilöksi, mutta yhdistelemällä käyttäjän kirjautumisen ja sivuston käytön aikana antamaa dataa, on mahdollista yhdistää eväste yhteen luonnolliseen henkilöön.

Tällaisissa tapauksissa evästeitä voidaan pitää myös henkilötietoina. Emme kuitenkaan pyri tunnistamaan sinua evästeiden avulla. Mikäli teemme näin, varmistamme, että evästetietoja käsitellään henkilötietoina sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Sivulla käytössä olevat evästeet

Tällä verkkosivustolla käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä tekstitiedostoja.

Tutustu huolellisesti

Googlen tietosuojakäytäntöihin. Lisätietoja Googlen evästeistä saat linkistä

Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa. https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi

Evästeiden hallinta

Voit kieltää evästeiden käytön kaikissa nykyisissä selaimissa. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Mikäli kiellät evästeiden käytön, eräät sivujen ominaisuudet eivät välttämättä toimi laitteellasi tai et välttämättä pääse kaikkialle sivuilla. Tämän vuoksi suosittelemme hyväksymään evästeiden käyttämisen.